Phấn mềm cho đồng hồ

alt

Phần mềm dùng để hiệu chỉnh giờ và thời gian reo chuông dùng chocác sản phẩm timer và đồng hồ của công ty Linh Quân .

Download tại đây: alt