phẩn mềm bảng điện tử LedCenterM V3.24

alt

Phần mềm LedCenterM dùng cho các bảngđiện tử dùng serie card DS06x

_Không cần cài đặt,Copy thư mục vào ổ cung và chạy

_Giao diện đơn giản ,có màn hình xem trước(preview window)

_Hiển thị được tất cả các ngôn ngữ trên thế giới

_Quản lý được 640 câu thông báo. Hẹn giờ chạy cho từng câu thông báo

_Với màn hình đồ hoạ,sử dụng card DS06Q: có thể phân màn hình chính thành 10 cửa sổ nhỏ chạy độc lập

download tại đây: alt