LedCenter 3.54

alt

Phần mềm Bảng điện tử  LedCenterM 3.24

Đặc điểm:

-Quản lý các loại card AnyView 1000/2000/3000/4000/4200/5000/5200/3200

-Đối với các card  AnyView 3000/5000/5200 tạo được 10 cửa sổ hiển thị độc lập trên 1 màn hình.

-Hiển thị được tất cả các loại font tiếng việt có dấu,tất cả các ngôn ngữ trên thế giới.

-Định thời gian hiển thị cho từng câu thông tin.

-Hiển thị được các file ảnh động ,word ,Exel.

-Có chức năng hiển thị đồng hồ ,Nhiệt độ.

-Cập nhật them 1 số tính năng khác…

Download LedCenterM V3.5LedCenterM_V354.zip4 ở đây : alt