Hướng dẫn sử dụng đồng hồ hẹn giờ REALTIMER TC-1056

I. Mô tả:

 • Máy có 1 màn hình hiển thị 10 số LED 7 đoạn.
 • Có 4 phím nhấn dùng để lập trình theo thứ tự là: PRG, ESC, UP, DOWN.
 • Có 1 ổ cắm AC có thể cung cấp cho tải đến 220VAC/5A.
 • Đồng hồ hiển thị thời gian thực theo trình tự xoay vòng: giờ, ngày – tháng – năm, thứ.
 • Đồng hồ vẫn chạy cho dù không cắm điện.

II. Sử dụng (Ứng dụng đóng ngắt chuông điện, còi báo):
A. Lập trình các chương trình thời gian reo chuông:
Ở trạng thái bình thường nếu:

 • Nhấn và nhả nhanh phím PRG để vào chế độ lập trình thời gian reo chuông và số hồi chuông, lúc này màn hình hiển thị theo ý nghĩa như sau:
  • P (số thứ tự của chương trình) =  (Giờ) . (Phút) (Số hồi chuông 1 —> 3)
 • Nhấn và nhả phím PRG để dịch con trỏ đến vị trí muốn thay đổi, và dùng phím UP hặc DOWN để thay đổi giá trị, sau khi thay đổi xong các giá trị lúc này nếu:
  • Nhấn và nhả phím ESC để thoát không lưu các giá trị.
  • Nhấn và nhả phím PRG lâu hơn 3 giây cho đến khi màn hình báo Good có nghĩa là giá trị thay đổi đã được lưu.

Lưu ý:

 • Các chương trình từ P.00 —> P.34 dùng cho các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.
 • Các chương trình từ P.35 —> P.55 dùng cho ngày Chủ nhật.

B. Lập trình lại thời gian và thời gian đóng và ngắt của hồi chuông: Ở trạng thái bình thường nếu:

 1. Nhấn và giữ phím PRG lâu hơn 5 giây cho đến khi màn hình hiển thị SET CLOCK thì buông ra, lúc này chương trình vào chế độ lập trình lại giờ, phút, giây. Dùng các phím PRG, UP, DOWN để thay đổi các giá trị xong, nếu nhấn ESC thì chương trình sẽ thoát về menu trước nó, còn nếu nhấn phím PRG lâu hơn 3 giây thì dữ liệu sẽ được lưu, sau đó chương trình chuyển vào menu tiếp theo thứ tự: giờ, ngày – tháng – năm.
 2. Tiếp tục các bước như bước 1 chương trình sẽ chuyển vào chế độ Set Thứ trong tuần. VD: Thu = 5.
 3. Tiếp tục các bước như bước 1 chương trình sẽ chuyển vào chế độ Set thời gian đóng của chuông. VD: T.on = 00.
 4. Tiếp tục các bước như bước 1 chương trình sẽ chuyển vào chế độ Set thời gian ngắt của chuông. VD: T.off = 00.

Lưu ý (RESET): Nếu khi màn hình hiển thị SET CLOCK rồi mà ta vẫn còn nhấn và giữ phím lâu hơn 5 giây nữa thì toàn bộ các chương trình sẽ được xóa về các giá trị 00.
II. Sử dụng (Ứng dụng tắt mở nguồn cung cấp):
A. Lập trình các chương trình thời gian đóng ngắt:
Ở trạng thái bình thường nếu:

 • Nhấn và nhả nhanh phím PRG để vào chế độ lập trình thời gian đóng ngắt, lúc này màn hình hiển thị theo ý nghĩa như sau:
  • P (số thứ tự) = (Giờ) . (Phút) (trạng thái 0 —> ngắt, 1 —> đóng)
 • Nhấn và nhả phím PRG để dịch con trỏ đến vị trí muốn thay đổi, và dùng phím UP hoặc DOWN để thay đổi giá trị, sau khi thay đổi xong các giá trị lúc này nếu:
  • Nhấn và nhả phím ESC để thoát không lưu các giá trị.
  • Nhấn và giữ phím PRG lâu hơn 3 giây cho đến khi màn hình báo Good có nghĩa là giá trị thau đỗi đã được lưu.

Lưu ý:

 • Các chương trình từ P.00 —> P.34 dùng cho các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.
 • Các chương trình từ P.35 —> P.55 dùng cho ngày Chủ nhật.

B. Lập trình lại thời gian:
Ở trạng thái bình thường nếu:

 1. Nhấn và giữ phím PRG lâu hơn 5 giây cho đến khii màn hình hiển thị SET CLOCK thì buông ra, lúc này chương trình vào chế độ lập trình lại giờ, phút, giây. Dùng các phím PRG, UP, DOWN để thay đổi các giá trị xong, nếu nhấn phím ESC thì chương trình sẽ thoát về menu trước nó, còn nếu nhấn phím PRG lâu hơn 3 giây thì dữ liệu sẽ được lưu, sau đó chương trình sẽ chuyển vào menu tiếp theo thứ tự: giờ, ngày – tháng – năm.
 2. Tiếp tục các bước như bước 1 chương trình sẽ chuyển vào chế độ Set Thứ trong tuần. VD: Thu = 5.

C. RESET:
Làm như bước 5, nếu khi màn hình hiển thị SET CLOCK rồi mà ta vẫn còn nhấn và giữ phím lâu hơn 5 giây nữa thì toàn bộ các chương trình sẽ được xóa về các giá trị 00
Mọi liên hệ xin vui lòng gọi số 0903.001168 hoặc Email: ngvduc@hcm.vnn.vn