Đồng hồ LED, Timer điện tử

Đồng hồ giờ 7 nước

đồng hồ   Chi tiết kỹ thuật: BOX: METAL, BLACK COLOR. BOX SIZE: (1800 x 200 x 40)mm. LED WINDOWNS: MICA. MODULE LED SIZE (SEVEN SEGMENT LED): (50 x 70)mm. LED COLOR: RED. TIME ADJUST: KEY, SOFT.

Đồng hồ báo giờ các nước cho ngân hàng, bưu điện

alt   1.Chi tiết kỹ thuật: Kích thước: 300mm x 150mm. Vỏ nhôm hoặc sắt sơn tĩnh điện. Sử dụng LED 7 đoạn loại:  2.3 inch (LED giây loại 1,2inch ). Chip realtime: Dallas (USA). Chip microcontroler : AT 89S52 (ATMEL). 220vac hoặc adaptor 220vac/12vdc. Tầm nhìn xa >15m. Số lần định giờ báo chuông trong