Phần mềm

LedCenter 3.54

alt Phần mềm Bảng điện tử  LedCenterM 3.24 Đặc điểm: -Quản lý các loại card AnyView 1000/2000/3000/4000/4200/5000/5200/3200 -Đối với các card  AnyView 3000/5000/5200 tạo được 10 cửa sổ hiển thị độc lập trên 1 màn hình. -Hiển thị được tất cả các loại font tiếng việt có dấu,tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. -Định

Card AnyView ( DS06 )

 

LedCenterM V4.03

alt Phần mềm bảng điện tử  LedCenterM V4.03  Đặc điểm: New: Tạo nhiều loại đường viền -Quản lý các loại card AnyView 1000/2000/3200/3000/4000/4200/5000/5200 -Đối với các card  AnyView 3000/5000/5200 tạo được 10 cửa sổ hiển thị độc lập trên 1 màn hình. -Hiển thị được tất cả các loại font tiếng việt có dấu,tất cả các

phần mềm bảng quangbáo Viewpro

alt Phần mềm quang báo ViewPro (sản phẩm của công ty LinhQuân ) Download tại đây:

Phấn mềm cho đồng hồ

alt Phần mềm dùng để hiệu chỉnh giờ và thời gian reo chuông dùng chocác sản phẩm timer và đồng hồ của công ty Linh Quân . Download tại đây: 

phẩn mềm bảng điện tử LedCenterM V3.24

alt Phần mềm LedCenterM dùng cho các bảngđiện tử dùng serie card DS06x _Không cần cài đặt,Copy thư mục vào ổ cung và chạy _Giao diện đơn giản ,có màn hình xem trước(preview window) _Hiển thị được tất cả các ngôn ngữ trên thế giới _Quản lý được 640 câu thông báo. Hẹn giờ chạy cho

Hướng dẩn sử dụng LedCenterM

Hướng dẫ sử dụng cho bảng điện tửLedcenterM Download tại đây (ENGLISH):     Download tại đây (Tiếng Việt):